Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Chomutov / Terénní sociální pracovník/pracovnice sociálně-právní ochrany dětí

Terénní sociální pracovník/pracovnice sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnavatel: Statutární město Chomutov
Místo výkonu práce: Chomutov
Platové ohodnocení: 18 810 – 28 320 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 2.1.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Terénní sociální pracovník/pracovnice sociálně-právní ochrany dětí"na odbor sociálních věcí
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně: navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Informace k pracovnímu místu na tel. čísle: 474 637 207, 606 648 736, Bc. Romana Horynová

Platové zařazení: 10 pl. třída podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
plat: 18.810,- až 28.320,- + osobní příplatek
Předpokládaný nástup: 02.01.2018

Nabízíme:
" 5 týdnů dovolené,
" příspěvek na stravování (stravenky),
" pružnou pracovní dobu,
" indispoziční volno v rozsahu 4 dnů v kalendářním roce.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
" vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo
" vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
Výhodou:
" praxe z oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
" znalost zákonů z oblasti: zákon o SPOD, nový občanský zákoník, občansko-právní předpisy, trestní předpisy, zákon o přestupcích, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, znalost správního řádu,
" zvláštní odborná způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - SPOD" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. září 2018 do 12,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602,

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Romana Horynová
Telefon: +420 474 637 207,606 648 736

Referenční číslo ÚP: 15018150713
Poslední aktualizace: 7.9.2018

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 20.9.2018.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů