Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Chomutov / Rozpočtář/rozpočtářka" na odbor ekonomiky

Rozpočtář/rozpočtářka" na odbor ekonomiky

Zaměstnavatel: Statutární město Chomutov
Místo výkonu práce: Chomutov
Platové ohodnocení: 18 230 – 27 420 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.3.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Rozpočtář/rozpočtářka" na odbor ekonomiky s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně:
příprava návrhu rozpočtu, úprav rozpočtu a rozpočtových opatření, kontrola plnění rozpočtu a čerpání výdajů, zprávy o hospodaření, příprava závěrečného účtu, příprava materiálů pro jednání RM a ZM, vedení rozpočtové agendy a rozpočtového výkaznictví a další administrativní činnosti dle potřeby odboru.

Informace k pracovnímu místu na tel. čísle 474 637 250 nebo 724 774 425, Ing. Jan Mareš.

Platové zařazení: 9 pl. třída podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Plat: 18.230,- až 27.420,- + osobní příplatek

Předpokládaný nástup: 1.3.2019

Nabízíme:
" 5 týdnů dovolené,
" příspěvek na stravování (stravenky),
" pružnou pracovní dobu,
" indispoziční volno v rozsahu 4 dnů v kalendářním roce.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky:
" střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Výhodou:
" praxe ve veřejné správě,
" znalosti zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
" flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OE - rozpočtář" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21. ledna 2019 do 12,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Jan Mareš
Telefon: +420 474 637 250nebo724 774 425

Referenční číslo ÚP: 15526000712
Poslední aktualizace: 5.1.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 19.1.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů