Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Chomutov / Sociální pracovník města pro oblast sociálního bydlení

Sociální pracovník města pro oblast sociálního bydlení

Zaměstnavatel: Statutární město Chomutov
Místo výkonu práce: Chomutov
Platové ohodnocení: 19 760 – 29 740 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: 1.7.2019 – 30.6.2022
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov tajemník MMCH vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 5 pracovních míst na dobu určitou do 30.06.2022 v rámci projektu "Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin" "Sociální pracovník města pro oblast sociálního bydlení" na odbor sociálních věcí s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně: Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Informace k pracovnímu místu na tel. čísle: 474 637 164, 724 034 771, Mgr. Bc. Monika Stránská

Platové zařazení: 10 pl. třída podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Plat: 19.760,- až 29.740,- + osobní příplatek

Předpokládaný nástup: 01.07.2019

Nabízíme:
" 5 týdnů dovolené,
" příspěvek na stravování (stravenky),
" pružnou pracovní dobu,
" indispoziční volno v rozsahu 4 dnů v kalendářním roce.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
" fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk.
Další požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
" vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo
" vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
Výhodou:
" praxe v oblasti sociální práce,
" znalost zákonů z oblasti: zákona o sociálních službách, zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o státní sociální podpoře a zákona o zaměstnanosti, občanského zákoníku,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" řidičský průkaz skupiny B.

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OSV - sociální bydlení" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. února 2019 do 12.00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28

Kontakt

Kontaktní osoba: Mgr.Bc. Monika Stránská
Telefon: +420 474 637 164,724 034 771

Referenční číslo ÚP: 15669010722
Poslední aktualizace: 31.1.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 16.2.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů