Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Chomutov / Referent/ka majetku města

Referent/ka majetku města

Zaměstnavatel: Statutární město Chomutov
Místo výkonu práce: Chomutov
Platové ohodnocení: 16 800 – 25 330 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.3.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Referent majetku města" na odbor majetku města, úsek majetkoprávní s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně:
" smlouvy o podmínkách provedení stavby: příprava zprávy do komise a do RM, korespondence s žadatelem, zajištění interních vyjádření, vyhotovení smlouvy, kontrola plnění smlouvy, penalizace v případě neplnění podmínek smlouvy, příprava podkladů pro soudní vymáhání,
" pronájmy pozemků na zahrádky: zveřejnění záměru na úřední desku, příprava zprávy do komise a do RM, korespondence s žadatelem, vyhotovení smlouvy, v případě nového nájmu zajištění předání pozemků, v případě ukončení nájmu provedení fyzického převzetí, kontrola pronajatých pozemků, kontrola a evidence zasílání kaucí, vrácení přeplatků z pronajatých pozemků, vracení kaucí po ukončení nájemní smlouvy, prověření dluhů žadatele,
" distribuce pošty odboru v e-spisu.

Informace k pracovnímu místu na tel. čísle 474 637 440 nebo 603 184 007, Ing. Pavlína Kolářová.

Platové zařazení: 8 pl. třída podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Plat: 16.800,- až 25.330,- + osobní příplatek

Předpokládaný nástup: dle dohody

Nabízíme:
" 5 týdnů dovolené,
" příspěvek na stravování (stravenky),
" pružnou pracovní dobu,
" indispoziční volno v rozsahu 4 dnů v kalendářním roce.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky:
" střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Výhodou:
" praxe ve veřejné správě,
" flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" řidičský průkaz skupiny B.

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,


Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OMM - referent majetku" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21. února 2019 do 12,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 C

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kolářová
Telefon: +420 474 637 440

Referenční číslo ÚP: 15691170760
Poslední aktualizace: 5.2.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 16.2.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů