Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Klášterec nad Ohří / Vedoucí odboru správy majetku a bytového fondu

Vedoucí odboru správy majetku a bytového fondu

Zaměstnavatel: Město Klášterec nad Ohří
Místo výkonu práce: Klášterec nad Ohří
Platové ohodnocení: 23 000 – 28 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.6.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

Vedoucí odboru správy majetku a bytového fondu

Místo výkonu práce: Městský úřad Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří
Platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě: 11
Plat dle praxe - cca od 23-28tisíc + osobní příplatek
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup: dle dohody

Základní předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání (v případě středního vzdělání s maturitní zkouškou min. 5 let relevantní praxe)
- splnění dalších předpokladů podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

Další požadavky:
- zkušenosti s vedením týmu
- velmi dobré organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti
- zkušenosti v oblasti samosprávy nebo státní správy velkou výhodou
- orientace v oblasti hospodaření s majetkem a souvisejícími majetkoprávními úkony
- znalost zákona o obcích
- řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Podání přihlášky:
Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem "VŘ Vedoucí odboru správy majetku a bytového fondu - neotvírat" nejpozději do 17. 05. 2019 na podatelnu Městského úřadu Klášterce nad Ohří na adrese: Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.

V případě dotazů je možno se obrátit na Dr. Ing. Radku Hodicovou, tajemnici městského úřadu, tel. 474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní spojení
- datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:
- průvodní motivační dopis s uvedením stručné představy o vedení odboru (max. 2 strany A4)
- životopis
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kromě uchazečů narozených po 1. prosinci 1971
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a stejně tak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Kontakt

Kontaktní osoba: Dr. Ing. Radka Hodicová
Telefon: +420 474 359 645
E-mail: hodicova@muklasterec.cz

Referenční číslo ÚP: 16041020757
Poslední aktualizace: 5.4.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 22.4.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů