Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Chomutov / Administrativa a ekonomika" na úsek kanceláře tajemníka

Administrativa a ekonomika" na úsek kanceláře tajemníka

Zaměstnavatel: Statutární město Chomutov
Místo výkonu práce: Chomutov
Platové ohodnocení: 16 800 – 25 330 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.6.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 vyhlášky č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Administrativa a ekonomika" na úsek kanceláře tajemníka s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně: příprava návrhu rozpočtu, úprav rozpočtu a rozpočtových opatření, kontrola plnění rozpočtu a čerpání výdajů, zprávy o hospodaření, příprava materiálů pro jednání RM a ZM a další administrativní činnosti dle potřeby odboru.

Platové zařazení: 8 pl. třída podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Plat: 16.800,- až 25.330,- + osobní příplatek

Předpokládaný nástup: dle dohody

Nabízíme:
" 5 týdnů dovolené,
" příspěvek na stravování (stravenky),
" pružnou pracovní dobu,
" indispoziční volno v rozsahu 4 dnů v kalendářním roce.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky:
" střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Výhodou:
" praxe ve veřejné správě,
" znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění,
" flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.


Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - ÚKT - ekonom" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. května 2019 do 12,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Kontakt

Kontaktní osoba: Ivana Podlahová
Telefon: +420 474 637 291
E-mail: i.podlahova@chomutov-mesto.cz

Referenční číslo ÚP: 16107470704
Poslední aktualizace: 19.4.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 22.4.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů